Welkom!
De Nederlandse Luitvereniging (NLV) is er voor iedereen, amateur of professional, die luit speelt of in luitmuziek geïnteresseerd is. Ons doel is u te informeren over alles wat met de luit en luitmuziek te maken heeft. Wij doen dat niet alleen door middel van de website, maar voor onze leden ook door een digitale nieuwsbrief en het blad De Tabulatuur.
Wij zijn er niet alleen voor bespelers van instrumenten uit de Europese luitfamilie. Speelt u bijvoorbeeld vihuela, barokgitaar, oed, citer of een ander historisch tokkelinstrument: kom óók bij ons!
Minstens één keer per jaar is er een activiteit voor de leden en onze ambitie is om eens in de paar jaar een groot meerdaags evenement te organiseren, zoals de succesvolle Internationale Luitdagen die van 31 augustus t/m 2 september 2018 in Utrecht hebben plaatsgevonden. Daarbij werken we graag samen met onze buitenlandse zusterverenigingen. Een doel van de vereniging is ook het uitgeven van boeken, waardoor wij belangrijke muziek en historische informatie internationaal toegankelijk maken.
Op deze website vindt u informatie over luitbouwers, luitdocenten en concerten. Wie met luitspelen wil gaan beginnen, vindt hier belangrijke informatie. Aan leden bieden we de mogelijkheid om advertenties te plaatsen.
Lid worden van de Nederlandse Luitvereniging is de manier om in contact te komen met andere luitspelers en met het nieuws uit de wereld van de luit!
Ciska Mertens
P.S. De ledenpagina van de website is nog in de maak. Wij zullen de leden per e-mail berichten wanneer hij toegankelijk is.

  Our English speaking friends are invited to start here.

Als u als luitist, ensemble, docent of bouwer een linkje op onze website wilt hebben of iets wilt aankondigen, stuur dan uw info naar webmaster@nederlandseluitvereniging.nl.
Beste leden: als u een e-mailadres heeft, zou u zo vriendelijk willen zijn dat te laten weten aan secretaris@nederlandseluitvereniging.nl?


Pegasus en de Eenhoorn slaan hun vleugels uit... de luitbouwers verhuizen
Lees het artikel van Lynda Sayce!
Bestuur
Voorzitter: Ciska Mertens voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl
Secretaris: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
Penningmeester: Wouter van Geene (plv.) penningmeester@nederlandseluitvereniging.nl
Leden: Joost van Poppel, Wouter Lucassen
De Tabulatuur
Redactie: Jack Scholten, Lex Horst, Sjon van der Tol en Wouter Lucassen (hoofdredacteur). Vormgeving: Jan van Delft. redactie@nederlandseluitvereniging.nl
Publicaties
Joost van Poppel publicaties@nederlandseluitvereniging.nl
Website
Wouter Lucassen webmaster@nederlandseluitvereniging.nl
Lidmaatschap NLV en De Tabulatuur
Opgave bij het secretariaat
Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-
Abonnement op De Tabulatuur: € 25,-
Betaling via NL25INGB0005535166 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging onder vermelding van het soort lidmaatschap.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar.