31 augustus - 2 september, Utrecht: Internationale Luitdagen 2018
Kijk hier voor informatie en een festival-aanbieding!
Of ga direct naar www.luitdagen.nl.

Welkom!
De Nederlandse Luitvereniging (NLV) is er voor iedereen, amateur of professional, die luit speelt of in luitmuziek geïnteresseerd is. Ons doel is u te informeren over alles wat met de luit en luitmuziek te maken heeft. Wij doen dat niet alleen door middel van de website, maar voor onze leden ook door een digitale nieuwsbrief en het blad De Tabulatuur.
Wij zijn er niet alleen voor bespelers van instrumenten uit de Europese luitfamilie. Speelt u bijvoorbeeld vihuela, barokgitaar, oed, citer of een ander historisch tokkelinstrument: kom óók bij ons!
Minstens één keer per jaar is er een activiteit voor de leden en onze ambitie is om eens in de paar jaar een groot meerdaags evenement te organiseren. Daarbij werken we graag samen met onze buitenlandse zusterverenigingen. Een doel van de vereniging is ook het uitgeven van boeken, waardoor wij belangrijke muziek en historische informatie internationaal toegankelijk maken.
Op deze website vindt u informatie over luitbouwers, luitdocenten en concerten. Wie met luitspelen wil gaan beginnen, vindt hier belangrijke informatie. Aan leden bieden we de mogelijkheid om advertenties te plaatsen.
Lid worden van de Nederlandse Luitvereniging is de manier om in contact te komen met andere luitspelers en met het nieuws uit de wereld van de luit!
Ciska Mertens
P.S. De ledenpagina van de website is nog in de maak. Wij zullen de leden per e-mail berichten wanneer hij toegankelijk is.


  Our English speaking friends are invited to start here.

Douglas Alton Smith

1944 - 2018


It is my sad duty to relay to you that, after a long illness, Doug Smith died at his home, on August 9th.
Over the decades, Doug made numerous contributions to the Lute Society of America in a variety of roles, most recently as a member of the Board of Directors and both Guest Editor and Interim Editor of the Journal of the LSA.
His contributions to lute scholarship cannot be overstated. The History of the Lute from Antiquity to the Renaissance remains the only book of its kind and his work on the music of Silvius Leopold Weiss helped bring baroque lute music into the prominence it enjoys today.
Doug was not only a lutenist, but played other instruments and recently finished composing a folk opera, while also spearheading the JLSA issues devoted to the life and work of Patrick O'Brien; two issues have been published, with more to follow.
His loss leaves a hole that cannot be filled, not only in the lute world, but in our minds and hearts.
Funeral arrangements are not yet finalized and I doubt Doug would want anyone to spend money on flowers for him. I do know he was very interested in getting his book into the hands of readers, so, perhaps, buying one and reading it, if you haven't already, is the best way to pay tribute to him.
The LSA will be devoting JLSA, issue 52 to Doug as a festschrift in his memory.
Farewell Doug,
Michael Grant, LSA President

Als u als luitist, ensemble, docent of bouwer een linkje op onze website wilt hebben of iets wilt aankondigen, stuur dan uw info naar webmaster@nederlandseluitvereniging.nl.

Beste leden: als u een e-mailadres heeft, zou u zo vriendelijk willen zijn dat te laten weten aan secretaris@nederlandseluitvereniging.nl?

Bestuur 
Voorzitter: Ciska Mertens voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl
Secretaris: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
Penningmeester: Wim Schop penningmeester@nederlandseluitvereniging.nl
Leden: Joost van Poppel, Wouter Lucassen
De Tabulatuur

Redactie: Okko van Aardenne, Rian Adriaens, Lex Horst en Jack Scholten. Vormgeving: Jan van Delft. redactie@nederlandseluitvereniging.nl

Publicaties
Joost van Poppel publicaties@nederlandseluitvereniging.nl
Website
Wouter Lucassen webmaster@nederlandseluitvereniging.nl
Lidmaatschap NLV en De Tabulatuur
Opgave bij het secretariaat
Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-
Abonnement op de Tabulatuur: € 25,-
Betaling via NL25INGB0005535166 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging onder vermelding van het soort lidmaatschap.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar.