Videomateriaal voor leden

Sinds 2020 is de Luitvereniging noodgedwongen begonnen met het opnemen van concerten op de luitdagen. Op deze pagina vindt u materiaal dat door de musici beschikbaar is gesteld voor leden. Zie ook Fotoverslagen luitdagen.


Videoverslag luitdag 1 november 2020

U vindt hier het verslag van de Luitdag, een concert opgenomen in de Lutherse kerk in Utrecht!
De opname start met een introductie door Ciska Mertens. Daarna volgt het programma van Manou Schreiner, barokluit en Israel Golani, luit en renaissancegitaar.
De programma's kunt u hieronder downloaden.