Geacht lid van de Nederlandse Luitvereniging,

Als gevolg van grove onzorgvuldigheid van de hosting-provider Yourhosting is de pagina "leden-tabulatuur" voorlopig niet beschikbaar.

Als webmasters werken wij er hard aan om de pagina weer te herstellen, maar we vrezen dat de inhoud volledig opnieuw zal moeten worden opgebouwd en dat veel tijd zal kosten.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Geene & Wouter Lucassen

 

Bestuur

Voorzitter: Ciska Mertens voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl

Secretaris: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl

Penningmeester: Wouter van Geene penningmeester@nederlandseluitvereniging.nl

Leden: Joost van Poppel, Wouter Lucassen

De Tabulatuur

Redactie: Jack Scholten, Lex Horst, Sjon van der Tol en Wouter Lucassen (hoofdredacteur). Vormgeving: Jan van Delft. redactie@nederlandseluitvereniging.nl

Winkel

Joost van Poppel publicaties@nederlandseluitvereniging.nl

Website

Wouter Lucassen & Wouter van Geene webmaster@nederlandseluitvereniging.nl

Lidmaatschap

Opgave bij het secretariaat
Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-
Abonnement op De Tabulatuur: € 25,-

Betaling via NL25 INGB 0005 5351 66 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging onder vermelding van het soort lidmaatschap.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar.