Meer info over de Internationale Luitdagen?
Of ga direct naar www.luitdagen.nl.

Help onderstaande flyer verspreiden:
download hem hier als luitdagen.jpg
of als luitdagen.pdf, mail hem naar
je contacten of post hem op je Facebook!
Zaterdag 1 september, 15.30 uur
Domkerk, Utrecht
François Couperin: Concert instrumental à la mémoire de Monsieur de Lully
Margriet Verzijl (theorbe) en solisten uit het Barokorkest van de Domcantorij
www.domkerk.nl

Zaterdag 8 september, 13.30 uur
De Koepelkerk, Jansplein, Arnhem
Franse muziek uit de 16de eeuw
Israel Golani (luit) en Maria Ayerza (renaissanceblokfluiten)
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop
https://muziekkoepelarnhem.nl

Zaterdag 29 september, 20.15 uur
Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam
Caccini en Piccinini
La Sfera Armoniosa (Mike Fentross, Paulina van Laarhoven, Emma Huijssser) met Henk Neven
19 t/m 24 november
150 jaar KVNM Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
http://jubileum.kvnm.nl

Nieuwsbrief Eveline Juten
mei / juni 2018

Tips voor evenementen en concerten?
Informatie van harte welkom bij webmaster@nederlandseluitvereniging.nl.

Foto's van evenementen en concerten van de Nederlandse Luitvereniging: