De Hopkinson Smith Interviews

"Als je een instrument leert bespelen, is het kunnen benoemen van het probleem al meer dan de helft van de oplossing. Zodra je weet waar je aan moet werken, heb je toegang tot de oplossing van het probleem."

"Met solomuziek voed je de ziel op een speciale manier en gelukkig voor ons luitspelers hebben we een enorm groot en kwalitatief hoogstaand repertoire."

"... om dat alles te bereiken moeten er zóveel dingen gedaan worden. Neem nou de muziek van Kapsberger, een "dolleman" wiens muziek je moet spelen als een bezetene maar waarbij je tegelijkertijd de helderheid en de afstand moet houden om je scheepje door het wilde water te sturen."

"Als we spelen, moeten we de lichtheid en het gemak van een gebaar krijgen zoals een acteur dat doet. Ik probeer met de linker- of de rechterhand precies hetzelfde gebaar te krijgen als wanneer ik aan het zingen ben. Het geheim van mijn les geven is de hele tijd te zingen, om de leerlingen aan het zingen te krijgen."


Lees hier de Hopkinson Smith interviews

van 1999 en 2017!


hs.pdf


Rian Adriaens: "Bent u van plan uw levensverhaal te schrijven?"

Hopkinson Smith: "Nee hoor, ik ben nog steeds druk met het leven te leven."

"Als een historisch instrument goed is, dan heeft het kwaliteiten die een modern instrument niet heeft. Er is dan een typische spraakachtige klank, iets boeiends, een diepte van karakter in elke noot. Maar niet alle oude instrumenten zijn goed enkel en alleen omdat ze oud zijn."


"Onze beloning voor wat we doen is niet iets dat je kunt uitdrukken in geld. Wij werken in het rijk van pure wetenschap en pure kunst. Heel vaak als we iets bestuderen proberen wij iets te realiseren wat buiten de grenzen van het heden ligt. Maar dat is het mooie ervan."