De luit in de Gouden Eeuw

De Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw is wereldberoemd. Tegenwoordig begint het besef door te dringen dat ook het muziekleven toen rijk en veelkleurig was. De luit speelde in die muziekcultuur een opvallend grote rol. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht 2013 is aan het thema De luit in de Gouden Eeuw ruim aandacht besteed en zijn drie bijzondere publicaties uitgebracht die samen de luit in de muziekcultuur van de Gouden Eeuw belichten: een hoogwaardige facsimile-editie van de complete werken voor luit van Nicolaes Vallet, een breed opgezet en rijk geïllustreerd boek over de luit in de Gouden Eeuw (inmiddels uitverkocht) en een dubbel-CD met een ruime keuze uit de werken van Vallet.

Facsimile

Het volledig nagelaten oeuvre voor de luit van Nicolaes Vallet is verschenen in een hoogwaardige in kleur gedrukte facsimile-editie. De eerste band omvat Secretum Musarum delen I en II en 21 Psalmen (naar het exemplaar van het Museum Flehite in Amersfoort), terwijl de tweede gewijd is aan de Regia Pietas (naar het exemplaar van de Nationale Bibliotheek in St. Petersburg). Deze twee delen zijn geproduceerd als ‘best copy’ en zien er uit als waren zij in de zeventiende eeuw van de persen gerold. Samen met een aparte wetenschappelijke verantwoording komen ze in een fraaie cassette. De facsimile’s zijn zowel geschikt voor wetenschappelijke studie als voor praktisch muzikaal gebruik.

Boek

Het rijk geïllustreerde boek The Lute in the Dutch Golden Age: Musical Culture in the Netherlands ca. 1580-1670 biedt voor het eerst een overzicht van de geschiedenis van de luit in de Gouden Eeuw. Daarbij komen alle aspecten van het instrument aan de orde: beroemde en onbekende luitisten, beroepsmusici en meer of minder begaafde amateurs, de gedrukte en in handschriften overgeleverde luitmuziek, de luitbouwers en de (internationale) handel in luiten. Ook wordt de plaats van het instrument in de literatuur en de schilderkunst onderzocht. Het boek levert daarmee een bijdrage aan onze kennis van de geschiedenis van de luit, maar ook van de cultuur van de Republiek, en speciaal van het tot op heden relatief onderbelicht gebleven muziekleven.

Dubbel-CD

De dubbel-CD is gewijd aan de werken van Nicolaes Vallet (ca.1583 - ca.1642). De eerste CD omvat Vallets Een en twintich Psalmen Davids (Amsterdam 1615). Dit repertoire verschijnt hiermee voor het eerst integraal op CD en bevat Vallets fijnzinnigste composities. De tweede CD bevat een selectie van Vallets meest aantrekkelijke muziek voor luit solo en zijn unieke, feestelijke muziek voor luitkwartet, uit Secretum musarum (Amsterdam 1615-18).

Medewerkende musici: Tineke Roseboom, Kaspar Kröner, Harry van Berne en Jasper Schweppe (zang). Willem Mook verzorgt de psalmbegeleidingen en luitsolo’s. Het luitkwartet bestaat uit Israel Golani, René Genis, Arjen Verhage en Willem Mook.