Tijdschrift De Tabulatuur

Het tijdschrift De Tabulatuur verschijnt twee keer per jaar, vanaf de tweede helft van 2021 in digitale vorm. Het richt zich op alle aspecten van de luit met extra aandacht voor ontwikkelingen in Nederland. U vindt er recensies, verslagen van concerten, interviews, artikelen over geschiedenis, instrumenten en speeltechniek. Daarnaast is er een bladmuziekbijlage waarin de aandacht wordt gevestigd op enkele interessante componisten of publicaties.

Kosten

De Tabulatuur is alleen verkrijgbaar door lid te worden van de Luitvereniging. U ontvangt dan twee maal per jaar het tijdschrift De Tabulatuur. Ook kunt u gratis of tegen een kleine vergoeding deel nemen aan activiteiten die wij organiseren: concerten, open podia, samenspel, lezingen, etc.

Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-

Betaling via NL25INGB0005535166 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging, onder vermelding van het soort lidmaatschap.

Lid worden / abonneren op De Tabulatuur

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Opmerkingen

Nr 116, dec 2018

Nr 115, feb 2018

Nr 114, dec. 2017

Nr 113, mei 2017

Nr 112, okt 2016

Nr 111, mei 2016