Bestuur
Voorzitter: Ciska Mertens voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl
Secretaris: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
Penningmeester: Wouter van Geene penningmeester@nederlandseluitvereniging.nl
Lid: Joost van Poppel publicaties@nederlandseluitvereniging.nl
Lid: Wouter Lucassen redactie@nederlandseluitvereniging.nl

Tijdschrift De Tabulatuur
Redactie: Jack Scholten, Lex Horst, Sjon van der Tol en Wouter Lucassen (hoofdredacteur). Vormgeving: Jan van Delft. redactie@nederlandseluitvereniging.nl

Website en Facebook
Wouter Lucassen & Wouter van Geene webmaster@nederlandseluitvereniging.nl
Lidmaatschap
Als lid van de Luitvereniging ontvangt u twee maal per jaar het tijdschrift De Tabulatuur . Ook kunt u gratis of tegen een kleine vergoeding deel nemen aan activiteiten die wij organiseren: concerten, open podia, samenspel, lezingen, etc.
U kunt zich aanmelden als nieuw lid door het sturen van een e-mail aan onze secretaris .
Kosten
Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-
Betaling via NL25INGB0005535166 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging, onder vermelding van het soort lidmaatschap.

Contact